INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 30.6.2021
Články (plné texty) 30.6.2021
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Velikost 200 - 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster). V případě, že chcete přihlásit více abstraktů, kontaktujte sekretariát konference.

Odesláním abstraktu do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že abstrakt může být použit po schválení ve sborníku "Conference Proceedings", který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus k posouzení a případné indexaci.

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje 20 mm, řádkování 1,2. Max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení ZDE.

Články nahrávejte do konferenčního systému. Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Odesláním článku do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že článek může být použit ve sborníku konference, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus k posouzení a případné indexaci.

 

Sborník

Dodané články budou recenzovány. Články schválené v recenzním řízení budou zpracovány do sborníku "Conference Proceedings" a zaslány do on-line služby Web of Science a Scopus k posouzení a případné indexaci.

Pro zařazení do Sborníku konference musí článek splňovat následující kritéria:
- odborný článek je v souladu s tematickým zaměřením sekce,
- článek je zpracovaný dle šablony,
- vložné bylo uhrazeno.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout.

Článkům bude přidělen digitální identifikátor objektu (DOI) a budou po ukončení recenzního řízení publikovány na stránkách www.confer.cz v režimu otevřeného přístupu.

Pořadatelé konference negarantují, že Sborník konference bude ve výše uvedených databázích publikován. Zveřejnění článku/sborníku se řídí interními pravidly zmíněných společností.
 


Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.