TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 30.6.2021
Články (plné texty) 30.6.2021
Platba 30.6.2021

Vložné*

Publikace článku ve sborníku bez účasti 3.800,-Kč

* Konferenční poplatek za článek je možné hradit POUZE předem bankovním 
  převodem nebo platební kartou.

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, recenzní řízení.

Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení recenzního řízení na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému.

Při zamítnutí článku v recenzním řízení se vložné nevrací.

 

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62
710 00 Ostrava
Česká Republika
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. jméno)