Předchozí ročníky

2. metalurgické symposium bylo uspořádáno se širším zaměřením. Bylo předneseno 40 přednášek a vystaveno 17 posterů. Symposia se zúčastnilo 135 účastníků, z toho bylo 42 ze zahraničí. Dvoudílný sborník přednášek dosáhl rozsahu 544 stran. Symposia využilo ke své prezentaci 11 firem.