Předchozí ročníky

13. nezinárodní konference metalurgie a materiálů se opět uskutečnila v Hradci nad Moravicí ve dnech 18.-20.5.2004. Celkem se zúčastnili konference 196 účastníků z 9 zemí, ČR, Polska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Velké Británie, Egypta, Ruska a Rakouska. Z celkového počtu bylo 30 doktorandů. Do sborníku bylo dodáno 215 příspěvků, z toho 154 přednášek a 61 posterů. V plenárním zasedání bylo předneseno 6 přednášek, další jednání proběhlo v 5 sympoziích jako u loňské konference.