Předchozí ročníky

18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů se uskutečnila ve dnech 19. - 21. května 2009 v Hradci nad Moravicí a i tento rok měla 5 sympozií. V plenární sekci zazněly 4 referáty. Mimo přednášky plenární zaznělo 89 přednášek a bylo přihlášeno celkem 23 posterů. Zveřejnit svůj příspěvek ve sborníku bez účasti na konferenci letos využilo 21 zahraničních i českých autorů. Celkem se konference zúčastnilo 157 účastníků, z ČR 125, Německa 1, Kazachstánu 2, Korey 1, Polska 8, Slovenska 12, Ruska 7 a Švýcarska 1.