Předchozí ročníky

3. metalurgické symposium bylo rozděleno do 8 sekcí (Výroba oceli; Neželezné kovy; Laboratorní zařízení; Tváření a povrchové úpravy; Výroba surového železa a feroslitiny; Prášková metalurgie a kompozity; Výrobky z ocelí a jejich vlastnosti a Slévárenství). Bylo předneseno 75 přednášek a vystaveno 100 posterů. Symposia se zúčastnilo 244 účastníků, z toho bylo 70 ze zahraničí. Čtyřdílný sborník přednášek měl rozsah 1234 stran. Představilo se 9 firem. Hlavním řečníkem byl Dr.-Ing. Hans Bleilebens, VDEh Düsseldorf, Německo, který přednesl přednášku “Technický rozvoj v ocelářském průmyslu”